Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny krok dla inwestycji przemyskiego PWiK-u

        

 

W dniu 2 września 2010 r. w Rzeszowie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu została podpisana umowa o dofinansowanie Operacji „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168 + 850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi.

Umowa przewiduje pomoc ze strony Agencji w wysokości 25 433 424,00 w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 19 075 068,00 zł. Obecnie przygotowywana jest SIWZP.
Ogłoszenie o przetargu na roboty powinno ukazać się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Komisji Europejskiej w miesiącu październiku 2010 r.

źródło: PWiK

Wersja XML