Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie prac modernizacyjnych na cmentarzu jeńców włoskich i sowieckich

Kwotę 40 tys. zł otrzymał Przemyśl w związku z podpisanym przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla porozumieniem w sprawie realizacji zadań powierzonych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac rozbiórkowo-modernizacyjnych na cmentarzu jeńców sowieckich i włoskich w Przemyślu - Nehrybce. Wykonanie ich umożliwi przeprowadzenie w przyszłości prac renowacyjnych zgodnie z projektem przebudowy cmentarza.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML