Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Wersja Cmentarza Głównego w Przemyślu

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż udostępniona została elektroniczna aplikacja pozwalająca na sprawdzenie miejsca pochówku na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Obecny zakres informacji obejmuje dane z kwater od 1-56 oraz 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 z 88. Ujawnione w systemie informacje dotyczą jedynie osób pochowanych i nie naruszają przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Prace inwentaryzacyjne na Cmentarzu nadal trwają, a gromadzone dane wprowadzane są do systemu.

Aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym: www.cmentarzeprzemysl.pl.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML