Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O godzinie "W" w Przemyślu zabrzmią syreny

W dniu 1 sierpnia przeprowadzony zostanie na terenie trening uruchomienia i pracy scentralizowanego systemu alarmowego miasta. Celem treningu jest nie tylko sprawdzenie systemu, ale także oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 66 rocznicę jego wybuchu. O godzinie 17.00 zabrzmi trzyminutowy sygnał odwołujący alarmy.
Wersja XML