Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zły stan zdrowia niedźwiedzicy "Przemisi"

Na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla wpłynęła przykra informacja mówiąca o złym stanie zdrowia niedźwiedzicy „Przemisi” przebywającej we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Pan Radosław Ratajczak Prezes ZOO informuje, iż zwierzę wykazuje objawy padaczki. Pierwszy atak miało ono dzień po przybyciu do tej placówki, kolejny po miesiącu. Z przedstawionej informacji wynika, iż występują one coraz częściej. Władze ogrodu zoologicznego wykluczają, iż padaczka jest następstwem stresu jaki przeżyła niedźwiedzica. Przyczyn choroby nie udało się ustalić również po przeprowadzonych testach i badaniach weterynaryjnych. W ocenie specjalistów możliwe jest uszkodzenie mózgu zwierzęcia, w związku z czym podejmowane próby leczenia nie dają rezultatu.
Zły stan zdrowia niedźwiedzicy stawia niestety pod wielkim znakiem zapytania jej powrót do naszego miasta. Prezydent Robert Choma zwrócił się do Prezesa Wrocławskiego ZOO z prośbą o informację na temat planowanych dalszych działań związanych z „Przemisią”.

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcie: Dorota Wink

JPGPrzemisia we wrocławskim ZOO

Wersja XML