Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia na symulatorze wypadków

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu znana jest z licznych działań podejmowanych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poza Własnymi inicjatywami zmierzającymi do wdrażania dzieci i młodzieży do właściwego korzystania z dróg, szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, które zajmują się profilaktyką w ruchu drogowym. Dzięki uprzejmości Straży Miejskiej oraz Placówki Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu, 15 czerwca br. na boisku szkoły dokonano prezentacji symulatora wypadków. To urządzenie, na którym można w bezpiecznych warunkach odczuć skutki uderzenia pojazdu w przeszkodę. Każdy uczeń szkoły mógł usiąść w fotelu i przeżyć pozorowany wypadek. Dzięki tej próbie każdy mógł się przekonać, jakie są skutki nagłego uderzenia w przeszkodę z szybkością zaledwie 8km/h i jaką role pełnią pasy bezpieczeństwa. Ta pokazowa lekcja uświadomiła wszystkim, jak ważne dla bezpieczeństwa podróżujących samochodem jest zapięcie pasów i jaką pełnią one rolę.
Wersja XML