Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Utrudnienia komunikacyjne na ul. Rakoczego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia br. prowadzone będą prace związane z przebudową wodociągu w ulicy Rakoczego. W ich trakcie powstaną utrudnienia komunikacyjne i okresowa zmiana organizacji ruchu. Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje o proponowanych objazdach.
Wersja XML