Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpłyneły dodatkowe projekty - Konkurs „Kolorystyka autobusów miejskich”

Prezydent Miasta Przemyśla oraz Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu wspólnie z Forum Rozwoju Przemyśla przedstawiają projekty w ramach konkursu „Kolorystyka autobusów miejskich”. W dniach od 15 lipca do 15 sierpnia br. będzie można oddawać głosy na wybrany projekt.


Aktualnie przedstawiamy propozycje:

• Forum Rozwoju Przemyśla – 5 projektów;
• Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu – 4 projekty;
• Stowarzyszenie Młody Przemyśl – 3 projekty
;
• Pan Łukasz Masłyk nadesłał – 3 projekty;Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Zasady ankiety internetowej „Kolorystyka autobusów miejskich”:

1. Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców Przemyśla na temat najbardziej pożądanej kolorystyki miejskich autobusów.
2. Organizatorem ankiety jest „Miejski Zakład Komunikacji” w Przemyślu przy współpracy z Urzędem Miasta Przemyśla i Stowarzyszeniem „Forum Rozwoju Przemyśla”.

3. Prace zaprezentowane będą na stronach internetowych:

a. Urzędu Miasta – www.przemysl.pl
b. Miejskiego Zakładu Komunikacji – www.mzk.przemysl.pl
c. Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla – www.frp.com.pl

4. Głosowanie trwa od dnia 15.07.2010 r. do dnia 15.08.2010 r. za pośrednictwem internetu.

5. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia i fundacje działające w Mieście Przemyślu. W przypadku nadesłania kolejnych prac, istnieje możliwość odatkowego zamieszczenia ich na stronie internetowej w niniejszym konkursie. Liczba prac konkursowych nie może przekroczyć 15. O zamieszczeniu na stronie internetowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Prace mogą być przesyłane drogą elektroniczną do MZK Sp. z o.o. lub Urzędu Miasta Przemyśla w formacie „jpg” do dnia 14 lipca br.

7. Ankieta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem strony: www.kolorystykaautobusow.pl

JPGProjekt nr 2 - Forum Rozwoju Przemyśla

JPGProjekt nr 1 - Forum Rozwoju Przemyśla

JPGProjekt nr 4 - Forum Rozwoju Przemyśla

JPGProjekt nr 5 - Forum Rozwoju Przemyśla

JPGProjekt Nr 13

JPGProjekt nr 1 - Stowarzyszenie Młody Przemyśl

JPGProjekt nr 1 MZK Przemyśl

JPGProjekt nr 3 - Forum Rozwoju Przemyśla

JPGProjekt Nr 15

JPGProjekt nr 3 MZK Przemyśl

JPGProjekt nr 1 - Stowarzyszenie Młody Przemyśl

JPGProjekt nr 2 MZK Przemyśl

JPGProjekt nr 3 - Stowarzyszenie Młody Przemyśl

JPGProjekt Nr14

JPGProjekt nr 4 MZK Przemyśl

Wersja XML