Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie zbiórki dla mieszkańców Jasła

Mieszkańcy miasta Przemyśla solidaryzując się z samorządami dotkniętymi klęską powodzi aktywnie włączyli się do akcji pomocy. W wyniku akcji zebrano dary rzeczowe i środki finansowe.

 

Na apel  o pomoc dla powodzian – mieszkańców Jasła jako pierwsze odpowiedziały spółki miejskie tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Łącznie spółki wygospodarowały kwotę 8.500,00 zł, która zostanie w najbliższych dniach przekazana na konto  „Pomoc dla powodzian z Jasła”.

 

Prezydent Miasta Przemyśla składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość i wymierną pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku  powodzi.

 

Łącząc się w duchu solidarności, w tym trudnym okresie dla wszystkich poszkodowanych, którzy w wyniku powodzi niejednokrotnie stracili dorobek całego życia  miasto Przemyśl będzie w dalszym ciągu  czynić starania  o pozyskiwanie darów dla powodzian.

Wersja XML