Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto Przemyśl wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina”

Miasto Przemyśl zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Celem przyznawania tych wyróżnień jest:

• Promocji miast i gmin zaangażowanych w rozwój sportu i rekreacji;
• Promocji nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz sportu powszechnego i wyczynowego;
• Upowszechniania dobrych praktyk;
• Wzmacnianie prosportowego wizerunku miasta i gminy.

Jest to kolejne sportowe docenienie działań wszystkich wolontariuszy, klubów i samorządu na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Przemyśla. Organizatorem rankingu był Polski Klub Infrastruktury Sportowej.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

Wersja XML