Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl miastem atrakcyjnym dla biznesu

Miasto Przemyśl zajęło IV miejsce w rankingu miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii miast 50-150 tys. mieszkańców. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla wyróżnienie przyznane przez miesięcznik gospodarczy „Forbes” odebrał Pan Leszek Krzywoń Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM w Przemyślu. Wyniki rankingu ogłoszono podczas ostatniego dnia I Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Raport przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. O kolejności decydowała dynamika wzrostu liczby spółek rejestrowanych w KRS w 2009 r. vs. 2008 r., pomniejszona o spółki znajdujące się w upadłości. Warto dodać, iż pod uwagę wzięto wszystkie miasta w Polsce.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrzemyśl miastem atrakcyjnym dla biznesu (1,11MB)

JPGNULL (748,83KB)

Wersja XML