Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ukraińscy samorządowcy w Przemyślu

Grupa ukraińskich samorządowców (burmistrzowie lub ich zastępcy) 21 maja br. zakończy w Przemyślu wizytę w naszym województwie. Obywa się ona w ramach realizacji projektu "Jak zostać dobrym burmistrzem: szkolenie i wykorzystanie polskich doświadczeń  z zakresu samorządu terytorialnego". Ze strony ukraińskiej organizatorem wizyty jest Instytut Transformacji Społeczeństwa z Kijowa.

Program spotkania w Przemyślu (sala konferencyjna "Domku Ogrodnika") przewiduje m.in.: prezentację miasta i jego walorów turystycznych, informację nt. funkcjonowania Wydziału Funduszy Europejskich oraz pozyskanych przez Przemyśl  środków i zrealizowanych projektów, prezentację sposobów pozyskiwania inwestycji w mieście i przykłady inwestycji, a także przedstawienie systemu szkolnictwa i oświaty w Przemyślu. W części praktycznej goście zwiedzą Zakład Usług Komunalnych, Zniesienie oraz stok narciarski, a także oczyszczalnię ścieków. Dla chętnych dziennikarzy odbędzie się o godz. 15. 30 (również "Dom Ogrodnika") konferencja prasowa z uczestnikami wizyty.

Wersja XML