Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy szkoleń dla organizacji pozarządowych

Informujemy o ustaleniu następujących tematów i terminów szkoleń:

1) "Przygotowanie wniosków w ramach otwartych konkursów ofert oraz pisanie programów profilaktycznych" - 28 maja 2010 r. (piątek) w godzinach od 10:30 do 13:00, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18 (sala narad).
Prowadzący:
Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Zbigniew Rużycki, Naczelnik Wydziału Sportu,
Monika Czuryk, pracownik Urządu Miejskiego w Przemyślu,
Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2) "Prawidłowe rozliczanie dotacji" - 11 czerwca 2010 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18 (sala narad).
Prowadzący:
Monika Czuryk, pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

3) "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" oraz "Prawne podstawy działania stowarzyszeń, w szczególności obowiązki wobec organu nadzoru" - 17 czerwca 2010 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 13:00, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18 (sala narad).
Prowadzący:
Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia będą dodatkowo wzbogacone przykładami dobrych praktyk, które zaprezentują przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wersja XML