Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania zabezpieczające na Sanie

Podczas posiedzenia zespołu zadaniowego Prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o zorganizowaniu akcji zabezpieczającej ujście rzeki Wiar do Sanu. W tym celu zostały skierowane tam środki zapobiegawcze w postaci ułożenia worków z piaskiem. Działania koordynuje Pan Jerzy Pięta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu budowy umocnień pracować będą strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Do prac zaangażowani zostali również osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce.
Celem działań jest zapobieżenie wpływowi wód rzeki San do koryta rzeki Wiar. Logistycznie akcja została zabezpieczona przez spółki miejskie. Pomimo spadku poziomu wody w Sanie w Przemyślu przekroczony jest stan ostrzegawczy.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML