Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządkujemy wygląd reklam i witryn sklepowych w mieście

     5 maja br. Prezydent Miasta Przemyśla wydał zarządzenie zawierające wytyczne dotyczące umieszczania reklam oraz innych elementów takich jak: ogródki letnie, tablice instytucji, witryny sklepowe, reklamy na ścianach szczytowych, tablice informacyjne dla obiektów historycznych Twierdzy Przemyśl. Wytyczne w znacznym stopniu opierają się na materiałach archiwalnych. Pokazując te wzory zwracamy uwagę na sposób projektowania witryn sklepowych oraz uporządkowania przestrzeni wokół nich.

Zarządzenie dotyczy obiektów, które są własnością lub w posiadaniu Miasta i znajdują się w obszarze – precyzyjnie określonym w tekście dokumentu jako układ urbanistyczny – co dla mieszkańców oznacza obszar do linii fortyfikacji wewnętrznego pierścienia twierdzy. Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem wraz załącznikami, którego tekst jest umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

JPGWzory witryn sklepowych (198,49KB)

JPGMateriały archiwalne (200,70KB)

JPGWzory witryn sklepowych (210,60KB)

Wersja XML