Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misja gospodarcza do Kazachstanu w dniach 21 – 26 czerwca 2010 r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, reprezentujących sektor spożywczy na uczestnictwo w misji gospodarczej do Kazachstanu (Ałmaty), która odbędzie się w dniach 21-26 czerwca 2010 roku.

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

W Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę, prowadzący działalność i są zarejestrowani w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim w sektorze spożywczym (maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę). Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do/z Warszawy).

Przewidywana liczba miejsc: 10
Termin nadsyłania wniosków: 14 maja 2010 roku

Więcej informacji do pobrania na stronie PAIiIZ: http://www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia/polska_wschodnia lub pod numerem telefonu 022 3349945

Źródło: PAIiIZ

Wersja XML