Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla przyznana.

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM informuje, że w dniu 21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. W wyniku głosowania w trybie tajnym komisja przyznała:
Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla Panu Janowi Miszczakowi w wysokości 10.000 zł. brutto za 40 – lecie działalności pracy dziennikarskiej, kulturalnej i artystycznej poświęconej miastu Przemyśl.
Wersja XML