Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzy rady oddały hołd Ofiarom katastrofy na historycznej, wspólnej sesji

15 kwietnia br. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Przemyskiego, Rady Miejskiej w Przemyślu i Rady Gminy Przemyśl. Uczczono na niej pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Profesora Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz Ofiar katastrofy polskiej delegacji udającej się na obchody 70-Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Przewodniczący Rad odczytali listę 96 osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem - ich pamięć zebrani uczcili minutą ciszy. Następnie przyjęta została przez aklamację Uchwała kondolencyjna. Nadzwyczajną sesję zakończyło wykonanie scherzo cis-moll Fryderyka Chopina.

UCHWAŁA KONDOLENCYJNA
z dnia 15 kwietnia 2010r.


Rady Powiatu Przemyskiego
Rady Miejskiej w Przemyślu
Rady Gminy PrzemyślMy, przedstawiciele samorządów Powiatu Przemyskiego, Miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl, zebrani na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu na wspólnej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Przemyskiego, Rady Miejskiej w Przemyślu i Rady Gminy Przemyśl, stojąc w obliczu wielkiej narodowej tragedii, jaką była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której zginęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Profesor Lech Kaczyński wraz z Małżonką oraz przedstawiciele Polskiego Parlamentu, duchowieństwa, najwyższych władz i instytucji państwowych w Polsce, władz na uchodźstwie i dowódców Polskich Sił Zbrojnych wraz z załogą samolotu i wszystkimi towarzyszącymi osobami łączymy się w bólu i cierpieniu z Rodzinami i Bliskimi Ofiar składając wszystkim pogrążonym w głębokiej żałobie najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Śmierć Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz całej grupy światłych Obywateli, oddanych służbie Ojczyźnie, stanowi kolejną dramatyczną kartę naszych narodowych dziejów. Śmierć w takich okolicznościach, w drodze na uroczystości związane z siedemdziesiątą rocznicą Mordu Katyńskiego, posiada dodatkową, jakże wymowną, symbolikę. Jesteśmy przekonani, że ogrom tej tragedii poruszy sumienia, skłoni do zadumy, twórczej refleksji, a przede wszystkim przyczyni się do przezwyciężenia tego co złe, stając się zaczynem wspólnego dobra.

W godzinie tej Narodowej Żałoby, pogrążeni w smutku i bólu, oddajemy hołd Tym, którzy odeszli, wierząc, że w naszej osieroconej Ojczyźnie ludzie potrafią się zjednoczyć w imię solidarności i wspólnej woli budowania lepszej przyszłości.


Przewodniczący                        Przewodniczący                       Przewodniczący
Rady Powiatu                           Rady Miejskiej                       Rady Gminy
Przemyskiego                          w Przemyślu                          Przemyśl
 

Antoni Blecharczyk                    Rafał Oleszek                       Arkadiusz Wiśniowski   Przemyśl 15 kwietnia 2010.

JPGNadzwyczajna sesja trzech rad

JPGNadzwyczajna sesja trzech rad

JPGNadzwyczajna sesja trzech rad

Wersja XML