Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I miejsce Miasta Przemyśla w konkursie "O ludziach z ludźmi"

Miło nam poinformować, że Miasto Przemyśl zajęło I miejsce w drugiej krajowej edycji Konkursu "O ludziach z ludźmi".

Konkurs krajowy organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej stanowi pierwszy etap Konkursu Międzynarodowego organizowanego w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech, finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.
Głównym celem Konkursu jest promocja i wspieranie demokracji lokalnej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

Zwycięscy poszczególnych Konkursów krajowych biorą udział w Międzynarodowej Konferencji w Brnie w dniu 23 kwietnia 2010 r., w trakcie której zostaną wyłonieni laureaci na poziomie międzynarodowym.
Wersja XML