Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kondolencje Miast Partnerskich

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Rafał Oleszek Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu w imieniu mieszkańców złożyli kondolencje na ręce Bronisława Komorowskiego Marszałka Sejmu RP oraz Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów.

„W obliczu tej wielkiej, nieopisanej tragedii narodowej, która dotknęła nas wszystkich, łączymy się w smutku i żałobie z najbliższymi Ofiar, składając im w imieniu mieszkańców Przemyśla i władz samorządowych miasta najszczersze wyrazy współczucia.
Nasze myśli i modlitwa są z Wami".


Na ręce Prezydenta Przemyśla wpłynęły kondolencje od Przedstawicieli Miast Partnerskich Przemyśla. Osobiste wyrazy współczucia złożyła Honorowa Obywatelka Przemyśla Heidi Wernerus Neuman oraz Mer Mościsk Ihor Czopko.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML