Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie sprawozdania RB-WS za 2009r.

Informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami RIO sprawozdania RB-WS za 2009r. należy sporządzić w złotych. W związku z tym prosze o ponowne sporządzenie sprawozdania i przedłożenie go do Wydziału Edukacji w terminie do 14 kwietnia.

Wersja XML