Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PILNE!!! Dot. przekazywania sprawozdań finansowych

Sprawozdania z wykonania budżetu przesyłane do Wieloosobowego stanowiska ds. budżetu  należy przekazywać wyłącznie używając adresów email wygenerowanych przez Wydział Edukacji. Niedopuszczalne jest używanie do celów służbowych innych adresów email.

Wersja XML