Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzeci rok akcji "Gratowóz"

Trzeci rok z rzędu trwać będzie akcja "Gratowóz" prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych. Jak zwykle w wyznaczone w harmonogramie dni (zwykle soboty) mieszkańcy będą mogli dostarczyć bezpłatnie wyselekcjonowane tzw. odpady problemowe:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, itp.)
• baterie i akumulatory
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe

Prezydent Miasta Przemyśla zachęca do skorzystania z tej okazji i zaprasza do zapoznania się z harmonogramem wyjazdów Gratowozu

 

 

JPGGratowóz

Wersja XML