Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paszport do eksportu dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu". Nabór wniosków będzie realizowany w trybie konkursowym w dniach 15 luty do 05 marca.

„Paszport do eksportu" jest podstawowym, ogólnokrajowym programem wspierającym promocję za granicą skierowanym do firm z sektora MSP.

Program "Paszport do eksportu jest adresowany do firm z sektora MSP, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30 %. Środki z programu mogą być przeznaczone na:

Informacje: tel. 22 8494252, Pani Marzena Kosiarek, , strona www.paszportdoeksportu.pl

Wersja XML