Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2010 pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

W roku 2010 w PCKiN "ZAMEK" w Przemyślu odbędzie się szósta edycja Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2010, pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.
Celem konkursu jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także dorobku artystycznego wybitnego artysty, przemyślanina Mariana Strońskiego.
Profesjonalne jury konkursu złożone: z dwóch jurorów powołanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla i jednego jurora powołanego przez Organizatora Konkursu wyłoni:
Laureata Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2010
Nagroda wynosi 10.000 zł
Jury może przyznać Wyróżnienie dla Młodego Artysty w postaci wystawy indywidualnej zorganizowanej przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział prace będące własnością autora wykonane w latach 2009 / 2010, dotychczas w nim nie zgłaszane.


Termin składania prac na konkurs upływa 30 czerwca 2010 r. do godz. 15.00
Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem Nagrody nastąpi w Galerii PCKiN ZAMEK w dniu 30 lipca 2010 r. o godz. 18.00
W załączeniu Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają: Stanisław Czekanowski lub Helena Szmigielska
Tel. 16 678 50 63
e- mail:


Renata Nowakowska
Dyrektor PCKiN ZAMEK/Przewodnicząca Kapituły

JPGMarian Stroński (73,97KB)

Wersja XML