Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Dzień Życia w Przemyślu

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2004r. ustanowiono Narodowy Dzień Życia. Przypada on na 24 marca każdego roku. Zgodnie z treścią uchwały dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia. W Przemyślu w związku z NDŻ (objętym patronatem Prezydenta Miasta) zaplanowano następujące imprezy/przedsięwzięcia okolicznościowe:
1) konkursy tematyczne (literacki i plastyczny) w szkołach – poziom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne,
2) projekcję filmu „Życiu zawsze tak” i rozpowszechnienie wśród młodzieży materiałów tematycznych – poziom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (powyżej 15 lat),
3) ekspozycję wystawy pt. „Życiu zawsze tak” dla mieszkańców miasta na Placu Niepodległości,
4) rozpowszechnienie plakatów o tematyce solidarności międzypokoleniowej „Dziadki – dziadkom”.
Ponadto lokalnym mediom zaproponowano wykorzystanie przesłanych materiałów multimedialnych związanych z tematyką NDŻ.
Partnerami w zorganizowaniu obchodów NDŻ na terenie Przemyśla w 2010r. są:
1) Diakonia Życia Ruchu Światło Życie w Przemyślu,
2) Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność Oddział w Przemyślu,
3) Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej w Przemyślu,
4) Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia w Warszawie.
Z ramienia UMP w przygotowaniu imprez biorą udział:
1) Wydział Spraw Społecznych
2) Wydział Edukacji
2) Wydział Kultury, Promocji i Współpracy

 

Materiały multimedialne do pobrania ze strony www.dzienzycia.pl/

oraz z serwera ftp. (zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt)

JPGPlakat Dziadki - dziatkom (362,57KB)

Wersja XML