Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Medal i dyplom z okazji 60 – lecia Olimpiady Matematycznej dla II LO w Przemyślu

Polskie Towarzystwo Matematyczne dostrzegając zasługi II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu w zakresie kształcenia olimpijczyków wyróżniło medalem z okazji 60 – lecia Olimpiady Matematycznej Pana Leszka Sochańskiego nauczyciela matematyki, wicedyrektora II LO.
Uroczyste wręczenie pamiątkowego medalu miało miejsce w dnia 27 lutego 2010 w siedzibie oddziału rzeszowskiego PTM. Pan Leszek Sochański był jednym z 15 nauczycieli województwa podkarpackiego wyróżnionym tym prestiżowym medalem.
Podczas tej uroczystości II Liceum Ogólnokształcące otrzymało również wyróżnienie jako szkoła osiągająca sukcesy w zakresie opieki nad uczniami uzdolnionymi w zakresie matematyki.
Okolicznościowy dyplom przyznany z okazji 60 – lecia Olimpiady Matematycznej odebrał z rąk prof. Stanisławy Kanas – prezesa Zarządu Rzeszowskiego PTM – dyrektor II LO – Pan Artur Pich.

JPGDyplom dla II LO

JPGMedal

Wersja XML