Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dwóch projektów gminy

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2010 r. Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.


1. Projekt pn.: „Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu”. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego.
Osuwisko powstało na obszarze około 2 ha w południowo-zachodniej części cmentarza.
W wyniku realizacji projektu zabezpieczony zostanie przed osuwaniem mas ziemnych teren Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu, a tym samym przed zniszczeniem zostaną zabezpieczone znajdujące się tam groby.

Wartość całkowita projektu: 4 719 779,84 zł
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł
Realizacja przewidziana jest w 2010 roku

2. Projekt pn.: „Odwodnienie i stabilizacja zbocza przy ul. Sanockiej w Przemyślu”.
Celem projektu jest zabezpieczenie 2 budynków mieszkalnych przy ul Sanockiej
w Przemyślu, fragmentu samej ul. Sanockiej oraz działek prywatnych jak też należących do Gminy Miejskiej Przemyśl przed osuwiskiem. o powierzchni 14,62 ha.
Projekt został podzielony na 2 etapy:
- Etap pierwszy wykonany został w okresie maj – lipiec 2009 r.
- Etap drugi zaplanowany został na III kwartał 2010 r.

Wartość całkowita: 388 058,21 zł
Dofinansowanie: 329 849,48 zł

Dla przedmiotowych projektów przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie.

 

Wersja XML