Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przełajowy Wyścig Kolarski w Przemyślu

REGULAMIN
Przełajowego Wyścigu Kolarskiego w Przemyślu

CEL WYŚCIGU:
- popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie miasta wśród młodzieży i dorosłych
- promocja miasta

ORGANIZATOR:
- Firma REM II Spółka z o.o.
- Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
- Urząd Miejski w Przemyślu

TERMIN I MIEJSCE:
Wyścig odbędzie się 20 .03 . 2010 (sobota) w Przemyślu, start o godz.10:00 na terenie plaży miejskiej obok hotelu Gromada w Przemyślu.

ZGŁOSZENIA:
- Na e-mail: zapisy@remii.pl
- W dniu zawodów tj. 20.03.2010 w biurze zawodów obok Hotelu Gromada od godz,8.00 do 10.00

UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy z licencjami i bez posiadający aktualne badania lekarskie (w kategoriach kobiecych : juniorka młodsza, juniorka, orlik, elita, w kategoriach męskich : młodzik, junior młodszy, junior, orlik, elita), zawodnicy kat. masters dowód tożsamości

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem . We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem wyścigu. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów. Pobieranie żywności i pomoc techniczna jest dozwolona długość rundy wynosi ok. 2000 m/w zależności od warunków na trasie/,
- Czas trwania wyścigów dla poszczególnych kategorii zawodników jest następujący
1. kat. młodzik + juniorka młodsza - 30 min
2. kat. junior młodszy + kobiety open - 30 min
3. kat junior -40 min
4. kat. masters (rok ur. 1979-1959) - 40 min
5. kat. masters (rok ur. 1958-powyżej) - 30 min
6. kat elita, U-23 - 50 min


ZASADY FINANSOWANIA:
- koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
- startowe 10 dla dzieci do 18 lat i 20 zł dla starszych
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy wyścigu

NAGRODY:
Dyplomy i nagrody rzeczowe, dla najlepszych w poszczególnych kategoriach,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach ochronnych
- Można startować na rowerach przełajowych i górskich
- Każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW l OC przez macierzyste kluby lub indywidualnie
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów

w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym

Odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie imprezy są: - Michalski Grzegorz (PTC)
- Krasowski Tomasz (REM II)

Najbliższy Szpital:
Szpital Wojewódzki w Przemyślu ul Monte Ciasno

ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY:
08:00 -10:00 przyjmowanie zgłoszeń
10:00 -10:15 odprawa techniczna
10:30 -10:50 start kat. młodzik , młodziczka i juniorka młodsza
11:10 -11:40 start kat. junior młodszy i kobiety open.
13:00 -13:40 start kat. masters
14:00 - 14:50 start kat. Elita, U23
15:10 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów l nagród

Podany harmonogram może ulec zmianie.

Regulamin zatwierdzony w dniu 24.02.2010r.

 

Szczegółowe informacje na:

remii.pl/przelaj/

JPGPrzełajowy Wyścig Kolarski (227,96KB)

Wersja XML