Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STOK NARCIARSKI, UL. GROCHOWSKA

1. Nieruchomość: niezabudowana, położona przy ul. Grochowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

2. Powierzchnia: obszar „D” o pow. ok. 12,3 ar w obrębie działki nr 978/3 o pow. 12,2469 ha w obr. 212

3. Forma udostępnienia: udostępnienie w formie wieloletniej dzierżawy

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” uchwalonego Uchwałą Nr 194/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009r obszar „D” jest obszarem lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych itp. Obszar przylega bezpośrednio do terenu parkingu.

5. Infrastruktura: teren nieuzbrojony

6. Stan prawny: uregulowany, działka jest własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. (0-16) 675-12-10, e mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

Wersja XML