• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na komiks i maskotkę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konkursach:


- na komiks Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie komiksu, który będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich oraz promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl


- na projekt maskotki promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego i nazwy maskotki, która będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, wykorzystywany podczas wydarzeń i kampanii informacyjno – promocyjnych oraz na wybranych materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22971991
w tym miesiącu: 178424
dzisiaj: 2212

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1