Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na komiks i maskotkę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konkursach:


- na komiks Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie komiksu, który będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich oraz promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl


- na projekt maskotki promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego i nazwy maskotki, która będzie służyć jako element promocyjny RPO WP, wykorzystywany podczas wydarzeń i kampanii informacyjno – promocyjnych oraz na wybranych materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl

Wersja XML