Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa Komitetu "Podkarpackiej Służbie Zdrowia"

Komitet "Podkarpackiej Służbie Zdrowia" jest inicjatorem protestu przeciwko zmniejszeniu kwoty pieniędzy na leczenie w naszym województwie i namawia mieszkańców Podkarpacia do podpisania listu protestacyjnego w tej sprawie do Prezydenta RP i Premiera. Komitet uruchomił w ten sposób obywatelską akcję pisania listów w tej sprawie. Wszyscy chętni do jego podpisania mogą wysłać zamieszczoną poniżej kopię na adresy:

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
mail: listy@prezydent.pl

 

List otwarty

 

Kopie listu są dostępne również w holu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1

Witold Wołczyk
Kancelaria
Prezydenta Miasta

 

Wersja XML