Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste podpisanie porozumienia z mieszkańcami Krównik

W dniu 8 lutego br. Wójt Gminy Przemyśl ogłosił oficjalne wyniki przeprowadzonych w dniach od 22 do 29 stycznia br. konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Pikulice, Nehrybka, Krówniki, Ostrów i Kuńkowce w przedmiocie zmiany granic Gminy Przemyśl. W przypadku sołectwa Krówniki większość głosujących opowiedziała się za przyłączeniem wsi do miasta.
W związku z taką decyzją mieszkańców Prezydent Miasta Przemyśla organizuje w dniu jutrzejszym (10 lutego, godz. 17.00, Hotel „Albatros”) spotkanie, na którym uroczyście podpisane zostanie porozumienie pomiędzy przedstawicielami wsi a Prezydentem oraz reprezentantami Klubów Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu. Porozumienie, podobnie jak w przypadku podpisanego w ubiegłym roku z mieszkańcami Kruhela Wielkiego, zawiera zobowiązania władz samorządowych do zrealizowania konkretnych zadań inwestycyjnych na terenie Krównik.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krównik na to spotkanie!

Wersja XML