Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników konkursu projektów na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie miasta Przemyśla w 2010 r.

W załącznikach:
1. Ostateczne wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie miasta Przemyśla w 2010 r.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla nr 12/2010 z dnia 29.01.2010 r.

DOTNULL (88,00KB)

DOTNULL (26,50KB)

Wersja XML