Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 177/2009 z dnia 22 października 2009 r. uchwalono "46" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Słowackiego II".

Plan ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92 poz. 2081 z dnia 30 listopada 2009 r. - plan jest obowiązyjący.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. uchwalono "47" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Park Sportowo-Rekreacyjny - stok Narciarki"

Oczekujemy na publikacje w Dzienniku Urzędowym.

Wersja XML