Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Przemyskiego Towarzystwa Psychotronicznego

OBWIESZCZENIE

Likwidator stowarzyszenia PRZEMYSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTRONICZNEGO w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 13430/09/614 z dnia 8 stycznia 2010 r.,


postanowił

1. Rozwiązać Przemyskie Towarzystwo Psychotroniczne w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Halinę Przyprawę.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Grunwaldzka 52/31, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11 A, 35-959 Rzeszów.

LIKWIDATOR
Halina Przyprawa

Wersja XML