Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Nehrybki

W piątek 22 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla odpowiadając na zaproszenie grupy mieszkańców sołectwa Nehrybka spotkał się z nimi aby zaprezentować kierunki rozwoju miasta. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. W pierwszej części Prezydent przedstawił istotne zagadnienia związane z rozwojem Przemyśla i potrzebą poszerzania jego granic.
Po prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Najczęstsze z nich dotyczyły między innymi możliwości kontynuacji rozpoczętych przed laty i kontynuowanych etapami inwestycji przez Wójta Gminy Przemyśl. Inne pytania związane były także z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Nehrybce – Prezydent zaprzeczył pogłoskom mówiącym o likwidacji tej placówki po ewentualnym włączeniu sołectwa w granice Przemyśla. Wśród artykułowanych pytań przez obecnych na spotkaniu mieszkańców znalazła się również kwestia nieużywanego od wielu lat budynku Domu Ludowego w Nehrybce. W miejscowości aktywnie działa Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Jawor”. Jego przedstawiciele poinformowali, iż w niedzielę 24 stycznia br. w miejscowości przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta, której celem jest wykazanie rzeczywistej liczby mieszkańców opowiadających się za zmianą granic Przemyśla. Prezydent poinformował, iż wyniki mogą być również dokumentem dołączonym do tegorocznego wniosku o zmianę granic miasta.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML