Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO FIO 2010 - ogłoszono otwarty konkurs ofert!

Informujemy, iż został ogłoszony otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w roku 2010 ze środków krajowego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółdzielnie socjalne.

Wnioski należy składać
do 15 lutego 2010 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3703 
Wersja XML