Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na spotkanie mieszkańców Nehrybki!

Niedawno informowaliśmy o zawieszeniu zaplanowanych spotkań w sprawie zmiany granic z mieszkańcami trzech sołectw, co było spowodowane nową propozycją Prezydenta Miasta skierowaną do Wójta Gminy Przemyśl. Ponieważ jednak na ręce Prezydenta wpłynęła dzisiaj (20 stycznia br.) prośba grupy mieszkańców Nehrybki o pilne spotkanie, dlatego podjął on decyzję o zorganizowaniu w najbliższy piątek (22 stycznia, godz. 17.00) rozmów w pomieszczeniach udostępnionych przez Prezesa ZA „Polna”.
Grupa mieszkańców Nehrybki zwróciła się z taką pilną prośbą, uzasadniając to mającymi odbyć się w najbliższą niedzielę w tej wsi konsultacjami społecznymi w sprawie zmiany granic Przemyśla. Niezależnie od piątkowych rozmów Prezydent Miasta Przemyśla oczekuje na odpowiedź Wójta Gminy Przemyśl w sprawie propozycji połączenia gmin i zaproponował w tej sprawie wspólne spotkanie w najbliższy poniedziałek (25 stycznia br.). W przyszłym tygodniu zostaną ustalone także terminy kolejnych spotkań z mieszkańcami wsi Pikulice, Ostrów i Kuńkowce.
Wersja XML