Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne spotkania Komisji Problemowych

Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędą się spotkania następujących Komisji Problemowych:

- ds. Kultury - o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa Ulepszania Miasta, ul. Rynek 26
- ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży - godz. 17.00 w siedzibie Klubu Osiedlowego "Salezjańskie", ul. Bpa Jakuba Glazera 10

- ds. Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych - godz. 18.00 w siedzibie Klubu Osiedlowy "Salezjańskie", ul. Bpa Jakuba Glazera 10

Sekretarz MROP

Krystyna Makara

Wersja XML