Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeprowadzono kontrolę Straży Miejskiej w Przemyślu

W grudniu 2009 roku zostało zakończone – trwające od stycznia – sprawdzenie działalności Straży Miejskiej w Przemyślu. Jego celem było zbadanie zgodności działania strażników z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena stanu i stopnia realizacji zadań w poszczególnych segmentach działalności. Czynności sprawdzających dokonał ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W ocenie eksperta funkcjonariusze wywiązują się z nałożonych obowiązków należycie i w sposób profesjonalny. Miernikiem skuteczności pracy jest między innymi też to, iż w ubiegłym roku nie było zasadnych skarg na działania strażników miejskich. Kontrolujący zwrócił uwagę na aktywne działania prowadzone w zakresie szerokiej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Przemyska Komenda Straży Miejskiej jako nieliczna korzysta z pełnego dostępu do baz danych PESEL oraz Cepik, które pozwalają na dokładną identyfikację zarówno ludności, jak i pojazdów.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (305,64KB)

Wersja XML