Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznano odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

W dniu 19 grudnia 2009 r. w sali Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu przy ul Kraszewskiego 7, odbył się uroczysty opłatek integracyjny środowisk twórczych i promujących twórczość nieprofesjonalną, podczas którego wręczono odznaczenia przyznane przez Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej” trzem mieszkańcom Przemyśla.
Z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Wiesława Jurkiewicza i dr hab. Pawła Soroki odznaczenia otrzymali:

Alicja Chruścicka
- znana w środowisku przemyskim z troski o zabytki i ważne historycznie nagrobki na Cmentarzach w Przemyślu. Wymieniona posiada też dorobek literacki, a wiele jej publikacji promowało twórczość malarzy, literatów, grafików, fotografików. Współpracowała w przeszłości z dziennikiem A-Z, Dziennikiem Polskim i wieloma czasopismami ogólnopolskimi ja tygodnik „Niedziela”, miesięcznik „Filantrop”, „Własnym Głosem” i inne.

Marian Bartkowiak
- były prezes RSTK w okresie jego niesamowitego rozkwitu (liczebność członków RSTK w latach osiemdziesiątych wynosiła ok. 115), gdyż za jego wkładem pracy społecznej odbył się wówczas Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby. Przed długie lata i obecnie udziela się w Civitas Chrystiana, gdzie organizuje wiele spotkań kulturalnych poświęconych wydarzeniom historycznym, patriotycznym i religijnym. Ponadto ma niepowtarzalny głos i uwielbia śpiewać dla publiczności polskie pieśni o treściach patriotycznych, rozrywkowych i religijnych.

Indywidualnie dr hab. Paweł Soroka wręczył odznaczenie w obecności personelu oddziału kardiologicznego  Szpitala Wojewódzkiego malarce Zofii Besz Jary, jednej z założycieli i pierwszej prezeski RSTK w Przemyślu. W okresie jej wzmożonej aktywności społecznej w Rynku Przemyśla regularnie funkcjonowała wystawa plenerowa na wzór wielu zabytkowych miast w kraju i Europie. Starsi mieszkańcy z sentymentem wspominają pilnującą obrazów i promującą twórczość plastyków oraz własną twórczość plastyczną. Prace malarki znajdują się w  Muzeum Narodowym w Bydgoszczy, w Muzeum Ziemi Przeworskiej, zabiegało o zakup jej prac Muzeum we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Treści jej prac nawiązują do zanikającej tradycji obrzędowej i ludowej oraz zanikłych już zawodów niegdyś bardzo popularnych na obszarze dawnej Galicji takich jak kowalstwo, akuszerstwo i inne.

Odznaczenia były przyznane za całokształt działalności społecznej i kulturalnej wymienionych osób, a okolicznością przyczyniającą się do ich przyznania były w szczególności zasługi dla ogólnopolskiego ruchu RSTK obchodzącego jubileusz 25 lecia działalności. Dyplomy okolicznościowe od założyciela RSTK dra hab.  Pawła Soroki otrzymali Wanda Janicka,  Mieczysław Szabaga i Paweł Pietal.

Ceremonię dzielenia się opłatkiem uświetnił ksiądz Paweł Ferko prezentując góralskie kolędy i anegdoty. Na spotkanie przybył poseł do Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji dr Andrzej Zapałowski. Krótki wykład wygłosił dr hab. Paweł Soroka na temat: „Kultura a organizacje pozarządowe.” W części artystycznej  kolędy śpiewał Marian Bartkowiak przy akompaniamencie: Czesław Korab – akordeon, Stanisław Koralewicz – bandżo, Janusz Milczanowski – gitara.  Swoje wiersze na Boże Narodzenie odczytali przemyska poetka Teresa Paryna,  Janina Kuszpit Fida, Władysław Zych, Grażyna Piętal, Paweł Piętal, Alicja Chruścicka, Janina Cieleń, Mieczysław Szabaga, Maria Gibała, Monika Lach.Janusz Nowakowski – szef kapeli Fidelis  opowiedział swoją przygodę z roli w filmie jaki będzie prezentowany na przeglądzie w Gdyni.  Gościnnie wystąpiła również solistka Kapeli Fidelis – Teresa Kuczera Król.

Osobom odznaczonym gratulujemy! 

JPGWręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

JPGWręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Wersja XML