Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plebiscyt "Przemyślanin Roku 2009"

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz czwarty organizuje Plebiscyt pod hasłem "Przemyślanin Roku", którego celem jest promocja osiągnięć i dokonań osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta, przybliżenie mieszkańcom postaci i wybitnych osobowości, godnych do naśladowania. Plebiscyt jest także okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w rozwój miasta Przemyśla.
Zarząd Towarzystwa zwraca się z prośbą do przemyskich stowarzyszeń i instytucji o zgłoszenie jednego kandydata do Plebiscytu w terminie do 10 stycznia 2010 r., w formie pisemnej na załączonym wniosku. Spośród zgłoszonych kandydatur "Kapituła Plebiscytu" ustali listę osób nominowanych.

Członkowie Kapituły będą także czuwać nad przebiegiem Plebiscytu, stąd do Kapituły Zarząd TPPiR zaprosił osoby zasłużone dla miasta i regionu, w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, cieszące się wśród mieszkańców miasta powszechnym autorytetem i poważaniem.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej organizowanej z okazji Święta 3 Maja 2010. Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Prezydent miasta Przemyśla mgr Robert Choma.

Regulamin Plebiscytu, Regulamin pracy i skład Kapituły Plebiscytu oraz Jury Plebiscytu będą do wglądu w siedzibie TPPiR, Przemyśl, Rynek 5 II piętro, od 10 stycznia 2010 r. (w środy od godz. 16.00-17.30).

Wniosek zgłoszenia oraz oświadczenie osoby zgłaszanej można ściągnąć ze strony  głównej www.tppir.przemysl.pl.

Zarząd TPPiR
Z serdecznymi pozdrowieniami Bogusława Pieczyńska

JPGPrzemyślanin Roku (56,10KB)

Wersja XML