Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lekcja w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Wśród naczelnych zadań realizowanych w szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu można wymienić m.in. budowanie związku z regionem i ojczyzną, wychowanie patriotyczne oraz kształtowanie akceptowalnego społecznie systemu wartości. Proces przekazywania wartości podczas kształcenia i wychowania nie jest prosty. Chodzi tu zatem o takie działania, w wyniku których podopieczni poczują dumę z osiągnięć własnego narodu i sami dostrzegą wartość oddania, honoru i poczucia godności. Patriotyzm to cenna wartość, którą należy pielęgnować. Jest ona związana z ojczyzną, dlatego należy rozbudzać jej potrzebę u uczniów. Patriotyzm to jednocześnie wartość zagrożona. Potrzebne są zatem działania, które będą przedstawiać ją jako wartość najwyższą. Mając na względzie te aspekty 17 listopada 2009 r. uczniowie SP 15  pod opieką nauczycieli udali się do zaprzyjaźnionej placówki naukowej – Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie odbyła się lekcja „Przemyśl – moja mała ojczyzna”. Podopieczni mieli możliwość zaobserwować, jak funkcjonuje placówka naukowa, porozmawiać z jej pracownikiem, a także, co było głównym celem przedsięwzięcia, poznać ofertę druków dotyczących naszego miasta – jego historii i życia kulturalnego. Wszelkie kontakty uczniów i nauczycieli ze środowiskami spoza szkoły owocują dodatkowymi doświadczeniami, których w sytuacji szkolnej nie mogliby zdobyć. Takie przedsięwzięcia uczą porozumiewania się, dyskutowania, słuchania innych i wyrażania własnych opinii oraz tak potrzebnego dialogu. Dlatego ważne jest stwarzanie możliwości uczestniczenia w tzw. „lekcjach otwartych” w celu umożliwienia rozszerzenia wiedzy teoretycznej o praktyczną.

JPGNULL

Wersja XML