Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NULL


Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.05.03.00-18-046/09)

Okres realizacji: 2010
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 3 318 990,86 zł
Dofinansowanie: 2 098 760,16 zł

Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę i modernizację kompleksu sportowego "CZUWAJ" przy ul. 22 Stycznia 6, w skład której weszła:

 1. Przebudowa płyty boiska głównego wraz z wyposażeniem.
 2. Remont i rozbudowa trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek.
 3. Przebudowa budynku usługowego.
 4. Wymiana nawierzchni dojść i dojazdów oraz placów manewrowych.
 5. Remont i budowa ogrodzenia.
 6. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia stadionu.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w czerwcu 2010 r.
W dniu 26 listopada 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.


 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Wersja XML