Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NULL

 

 

 

Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego – „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu” (Nr projektu: PL2003/005 – 710.01.05.05/iga/45/15)

Okres realizacji: 2005 - 2006

Źródło finansowania: Program Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”
Wartość całkowita: 54 180,66 zł
Dofinansowanie: 38 400 zł

 

Przedmiotem projektu było wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji pn. „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu”, w skład której wejdzie:

 1. Remont zabezpieczający zabytkowy budynek klubowy KS „Czuwaj” wraz z przebudową węzłów sanitarnych.
 2. Budowa boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
 3. Przebudowa płyty boiska głównego.
 4. Remont i rozbudowa trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek.
 5. Wykonanie oświetlenia płyty głównej i kortów tenisowych.
 6. Przebudowa budynku usługowego, wymiana dachu i dobudowa zespołu sanitarnego.
 7. Wymiana nawierzchni dojść i dojazdów oraz placów manewrowych.
 8. Wymiana i wykonanie nowych elementów sieci uzbrojenia terenu.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

Wersja XML