Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI PCK

W dniu 7 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Przemyślu odbyło się spotkanie uczniów z Panem Zdzisławem Wójcikiem – prezesem HDK PCK „PŁOMYK” i ratownikami PCK. W czasie pogadanki uczniowie zostali uwrażliwieni na wszelkiego rodzaju zagrożenia wynikające z ryzykownych zachowań. Jesteśmy przekonani, iż nabyta wiedza w niejednej sytuacji uchroni je przed niebezpieczeństwami i umożliwi prawidłowe postępowanie.

Zajęcia praktyczne, z użyciem stetoskopu, glukometru, ciśnieniomierza, kołnierza ortopedycznego, itp. przeprowadzone przez ratowników PCK, szczególnie mocno przemawiały do wyobraźni uczniów.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja.

Prowadzącym spotkanie, Panu Zdzisławowi Wójcikowi, oraz ratownikom PCK- uczniom I LO w Przemyślu – Elżbiecie i Agnieszce Surdek, Katarzynie Fac, Zuzannie Horyneckiej i Kamilowi Jędruchowi składamy wyrazy uznania za aktywną i twórczą postawę, ogromne zaangażowanie i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z dziećmi.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML