Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODWIEDZAMY MIEJSCA SPOCZYNKU OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA PRZEMYŚLA

Uczniowie klasy VIa ze Szkoły Podstawowej Nr15 w Przemyślu przeżyli niecodzienną lekcję historii. Odbyła się ona na Cmentarzu Głównym przy ulicy Słowackiego. Tym razem nauczycielem była p. Alicja Chruścicka - Przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy (sekcja działająca w ramach Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu).

Dzięki niej młodzież dowiedziała się nie tylko o dokonaniach, poświęceniu, pracy wybitnych nie żyjących już przodków, ale też zwiedziła ich groby oraz inne warte zobaczenia miejsca. Zwiedzanie zaczęło się od nagrobka z rzeźbą Św. Józefa naturalnej wielkości z dzieciątkiem Jezus na ręku. Jest to miejsce spoczynku ks. Józefa Wiejowskiego-Kanclerza Kurii Biskupiej szambelana papieskiego, twórcy słynnej Księżówki w Zakopanem. Zgodnie z prośbą zmarłego zapisaną na tabliczce odmówiliśmy wspólnie modlitwę. Wędrując dalej cmentarnymi alejkami, zatrzymywaliśmy się aby poznać groby kolejnych zasłużonych ludzi, a wśród nich:
-Aleksandra Dworskiego-jedynego z najbardziej znanych obywateli miasta: burmistrz, powstaniec styczniowy, poseł w parlamencie austriackim, budowniczy wodociągów i elektryfikacji oraz schroniska dla bezdomnych im. Brata Alberta. 
-Leonarda Tarnawskiego-prawnika i adwokata obrońcy uchodźców Powstania Styczniowego.
-Braci Osińskich – założycieli Muzeum Ziemi Przemyskiej.
-Księżnej Felicji Lubomirskiej – ostatniej właścicielki Pałacu na Bakończycach.
-Rodziny Majerskich – artystów rzeźbiarzy, autorów figur nagrobnych podziwianych do dzisiaj, oraz architektów, projektantów m.in. kościoła na Błoniach i synagogi przy ul. Słowackiego. 
-Rodziny Bystrzyckich – dawnych prezydentów i fundatorów 
-Błogosławionego ks. Jana Balickiego oraz grobowiec Kapituły Rzymskokatolickiej z ogromnym posągiem Chrystusa dźwigającego krzyż.

Ważnym elementem w pogłębianiu patriotyzmu było zapalenie zniczy na kwaterze zawierającej ziemię z mogił uczestników Powstania Listopadowego, Styczniowego i odczytanie epitafium

„Przechodniu! Powiedz Polsce
Tu spoczywa Jej armii kwiat
Wzór przyszłych pokoleń
O wolność Ojczyzny broń do ręki wzięli
Patriotyzm powstańczy odziedziczył wnuk
z piosenką na ustach, a dobrze wiedzieli,
że krwią za Ojczyznę idą spłacić dług”.

Prawdziwą ciekawostką było poznanie grobu dwóch lotników: węgierskiego i austriackiego, którzy w 1918 r. dolecieli do pobliskiego Hurka i zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Mogiła została złożona z gotowych elementów przywieziona z zagranicy.

Nie mogło się obejść bez oddania czci poległym żołnierzom i ofiarom I i II wojny na Cmentarzu Wojskowym. Uczestnicy w skupieniu wysłuchali opowieści o tragicznych losach i patriotyzmie ich ofiar..

Naszej wyprawie sprzyjała jesienna, słoneczna pogoda, która prowokowała do większej zadumy i refleksji.

            Wyjście zorganizowały wychowawca klasy VIa M.Wajda i p. A.Papiernik.

Wersja XML