Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010.

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku znajduje się w dziale Konkursy

Wersja XML