Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestor z Hongkongu zainteresowany inwestycją w Polsce

Prywatny inwestor z Hongkongu zainwestuje w działającą, prywatną firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadającą potencjał rozwojowy i zainteresowaną rozszerzeniem działalności na nowe rynki. Inwestycja miałaby na celu zwiększenie kapitału firmy, w celu rozwoju oferty firmy i zdobycia nowych rynków zbytu. Inwestor oferuje finansowanie przedsięwzięcia związanego z rozwojem oraz pomoc w zarządzaniu. Inwestor posiada ugruntowaną pozycje na rynku Chińskim, doświadczenie w biznesie międzynarodowym, logistyce i transporcie. Inwestor zainteresowany jest inwestycją o charakterze długoterminowym, która zapewniłaby dywersyfikację jego portfela inwestycyjnego. Inwestor nie jest zainteresowany inwestycjami w projekty o charakterze „start up”, czy nowe technologie będące dopiero w fazie opracowywania.

Rodzaj Inwestycji: Zakup większościowego pakietu udziałów

Preferowane sektory: ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, zasoby naturalne, technologie przyjazne środowisku, przemysł chemiczny, opakowaniowy. Inwestycja w inne sektory jest również rozważana.

Kontakt:
Piotr Sierak
Tel: 022 357 74 05
Email:

Wersja XML